Vi sinh vật học - Nguyễn Lân Dũng

130,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7K180

Loại sách: Sinh học - Nông nghiệp / Kích cỡ: 19x27 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 520 / Năm xuất bản: 2012 / Tác giả: Nguyễn Lân Dũng