Vật liệu xây dựng

52,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7B010

Danh mục: Xây dựng / Kích cỡ: 14.3x20.3cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 348 / Tác giả: Phùng Văn Lự, Phạm Duy Huu, Phan Khac Tri