Tuyển Tập 30 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Anh Cấp THCS

44,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Nguyễn Thị Thiên Hương, Phạm Tất Đạt
NXB Giáo Dục 2010
263 Trang

 

Hằng năm Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức các kì thi học sinh giỏi cấp thành phố để chọn các em học sinh giỏi cuối cấp có năng khiếu bộ môn, qua đó bồi dưỡng nhân tài, khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. Nhằm giúp các em học sinh giỏi môn Tiếng Anh chuẩn bị tốt cho các kì thi Học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố, chúng tôi đã tổng hợp Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp trung học cơ sở.