Tuyển Chọn Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Chuyên Hóa Học - Mới nhất

50,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Nhà xuất bản     Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm
Kích thước     16 x 24 cm
Loại bìa     Bìa mềm
Số trang     248
Ngày xuất bản     08-2012
SKU     2488182392010

 

Phần 1: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên
A. Đề thi trước năm 2000
B. Đề thi năm 2000
C. Đề thi năm 2001
D. Đề thi năm 2002
E. Đề thi năm 2003
F. Đề thi năm 2004
G. Đề thi năm 2005
H. Đề thi năm 2006
I. Đề thi năm 2007
J. Đề thi năm 2008
K. Đề thi năm 2009
Phần 2: Đáp án và hướng dẫn giải

*  *  *