Từ Điển Tâm Lý Học (Nxbgdvn)

165,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Luỹ - Lê Quang Sơn (đồng Chủ biên)

Số trang:

Khổ sách: 16 x 24 cm