Trạng nguyên Tiếng Việt - Toán - Tiếng Anh 4A (Song ngữ)

35,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Để giúp cho tất cả các bạn học sinh chuẩn bị tốt hơn cả về kiến thức lẫn sự tự tin khi làm bài thi của sân chơi: Trạng Nguyên Tiếng Việt, Violympic, IOE các tác giả đã biên soạn bộ sách: "Trạng Nguyên Tiếng Việt - Toán - Tiếng Anh".


Bộ sách gồm 5 quyển (mỗi quyển tương ứng với 1 lớp và chia làm 2 tập A và B). Kiến thức trong sách bám sát vào nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh tiểu học hiện hành. Riêng phần Tiếng Anh ở quyển 1, quyển 2 được biên soạn theo sách Tiếng Anh cho học sinh lớp 1 (ABC English 1), lớp 2 (ABC English 2). 

Phần Tiếng Việt gồm 19 vòng thi, mỗi vòng gồm 3 bài thi; phần Toán gồm 40 bài thi và phần Tiếng Anh gồm 40 bài thi. Mỗi trang sách có một cảnh đẹp nổi tiếng và tiêu biểu của đất nước với hình ảnh 12 con giáp vui nhộn.