Trần Đình Hượu Tuyển Tập - Tập 2

167,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Kích thước     16 x 24 cm
 

Nhà giáo nhân dân Trần Đình Hượu (1926 - 1995)
   
     Đây là cuốn sách tuyển chọn các công trình tiêu biểu của Phó Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Trần Đình Hượu đã được công bố trên các sách và tập chí , được nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục, các đồng nghiệp hoan nghênh. Tác giả và các biên tập viên Nhà xuất bản Giáo dục đã rất cố gắng trong quá trình chuẩn bị bản thảo. Tuy vậy , cuốn sách cũng khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý , phê bình của bạn đọc. Trần Đình Hượu tuyển tập là bộ sách được xuất bản trong hệ thống sách tham khảo đặc biệt nói trên.
Trần Đình Hượu tuyển tập là bộ sách được xuất bản trong hệ thống Sách tham khảo đặc biệt. Bộ sách gồm hai tập :
+ Tập 1 : Những vấn đề triết học và lịch sử tư tưởng.
+ Tập 2 : Những vấn đề lịch sử văn học.