Tính Toán Thiết Kế Thiết Bị Điện Tử Công Suất

47,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tên sách     : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Tác giả     : TRẦN VĂN THỊNH
Nhà xuất bản     : GIÁO DỤC VIỆT NAM
Năm xuất bản     : 2011
Kích thước     : 19 x 27 cm
Số trang     : 243
Hình thức     : BÌA MỀM