Sổ Bìa Cứng 296 Trang Tiến Phát

65,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Kích thước: 30 x 40 cm

Bìa: Bìa cứng

Trang trong ruột: Caro