Sổ bé chăm ngoan

9,500₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Phương

Số trang: 24

Khổ sách: 17 x 24 cm

Nội dung cuốn sổ bao gồm : - Sơ yếu lí lịch của trẻ. - Giáo viên và cha mẹ theo dõi, ghi chép, trao đổi 2 chiều tình hình phát triển của trẻ theo các lĩnh vực : Phát triển thể lực, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển thẩm mĩ, phát triển quan hệ tình cảm – xã hội. - Định hướng chung về đổi mới, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong trường mầm non.

 

Sổ bé ngoan