Sách đào tạo kỹ sư chất lượng cao: Sóng Jean Marie Brébec - PFIEV97

70,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ sách này được xuất bản trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam, với sự trợ giúp của Bộ phận Văn hóa và Hợp tác của Đại sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Bộ sách gồm có:

 • Tập 1: Cơ học 1
 • Tập 2: Cơ học 2
 • Tập 3: Nhiệt động học 1
 • Tập 4: Nhiệt động học 2
 • Tập 5: Điện từ 1
 • Tập 6: Điện từ 2
 • Tập 7: Điện tử
 • Tập 8: Điện tử điện động học
 • Tập 9: Cơ học vật rắn
 • Tập 10: Cơ học chất lỏng
 • Tập 11: Sóng
 • Tập 12: Quang học sóng
Năm thứ nhất: Tập 1, 2, 3.
Năm thứ 2: Tập 5, 6.
Năm thứ 3: Tập 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12.