Phương trình bậc ba và các hệ thức hình học và lượng giác trong tam giác

88,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Tạ Duy Phượng, Hoàng Minh Quân

 

Cuốn sách tái bản, chỉnh lý và bổ sung nhiều nội dung của PGS.TS Tạ Duy Phượng – Viện Toán học và có thêm sự cộng tác, giúp đỡ của thầy Hoàng Minh Quân – GV THPT Ngọc Thảo – Hoài Đức – HN.