Phần mềm quản lí chăm sóc trẻ mầm non - Babycare

2,388,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Giới thiệu Phần mềm quản lí chăm sóc trẻ mầm non Baby Care

Phần mềm Baby Care là một phần mềm phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi học tập và sức khỏe của trẻ.

Ngoài việc giúp nhà trường quản lý hồ sơ trẻ được nhanh chóng, phần mềm còn giúp in ra các báo cáo thống kê giúp nhà trường quản lý tốt hơn.


Phần mềm gồm 3 chức năng chính:
1. Web Babycare: Là phần chính của chương trình, chạy trực tiếp trên mạng Internet qua địa chỉ: http://www.mamnon.com/babycare. Đây là phần cho phép nhà trường truy xuất và quản lý trực tiếp thông tin của trẻ. Nhà trường cũng có thể in một số báo cáo đơn giản từ đây.

2. Reporter: Là một phần mềm in báo cáo chuyên nghiệp, phần này sẽ được cài trực tiếp máy của nhà trường và kết nối với phần WebBabycare ở trên từ đó có thể in các dạng báo cáo một cách tiện dụng. Phần này cũng tích hợp khả năng in các phiếu bé ngoan sau này.

3. Webbaby: Là một website dành cho phụ  huynh, nó kết nối với hệ thống quản lý website của nhà trường và hiện các thông tin của trẻ. Phụ huynh cũng có thể xem và tạo thêm các thông tin cho trẻ như: Nhật ký, album ảnh…