Phan Huy Lê - Lịch Sử Và Văn Hóa Việt Nam - Tiếp Cận Bộ Phận (Bìa Cứng)

172,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Cuốn sách Phan Huy Lê - Lịch Sử Và Văn Hóa Việt Nam - Tiếp Cận Bộ Phận tuyển chọn những bài viết mới của tác giả Phan Huy Lê sau năm 1998, bao gồm cả những báo cáo trong các hội thảo quốc gia và quốc tế, đã công bố và chưa công bố, vừa trích từ trong những sách đã xuất bản mà tác giả là chủ biên hay đồng tác giả... Tất cả những bài viết đó được sắp xếp thành các chương sau:
Chương 1: Tính đa tuyến, toàn bộ, toàn diện của lịch sử Việt Nam
Chương 2: Về những trung tâm văn minh và Nhà nước cổ đại trên lãnh thổ Việt Nam
Chương 3: Bước ngoặt lịch sử vào nửa đầu thế kỉ X
Chương 4: Bước chuyển biến từ thời cuối Trần sang Lê sơ
Chương 5: Thắng lợi và thất bại của Tây Sơn
Chương 6: Một số vấn đề về nông thôn và đô thị
Chương 7: Thành Thăng Long - Hà Nội và di tích Hoàng Thành mới phát lộ
Chương 8: Một số sự kiện và nhân vật lịch sử
Chương 9: Sử học, Việt Nam học, Đông Phương học
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn.

Cuốn sách Phan Huy Lê - Lịch Sử Và Văn Hóa Việt Nam - Tiếp Cận Bộ Phận tuyển chọn những bài viết mới của tác giả Phan Huy Lê sau năm 1998, bao gồm cả những báo cáo trong các hội thảo quốc gia và quốc tế, đã công bố và chưa công bố, vừa trích từ trong những sách đã xuất bản mà tác giả là chủ biên hay đồng tác giả... Tất cả những bài viết đó được sắp xếp thành các chương sau:
 • Chương 1: Tính đa tuyến, toàn bộ, toàn diện của lịch sử Việt Nam
 • Chương 2: Về những trung tâm văn minh và Nhà nước cổ đại trên lãnh thổ Việt Nam
 • Chương 3: Bước ngoặt lịch sử vào nửa đầu thế kỉ X
 • Chương 4: Bước chuyển biến từ thời cuối Trần sang Lê sơ
 • Chương 5: Thắng lợi và thất bại của Tây Sơn
 • Chương 6: Một số vấn đề về nông thôn và đô thị
 • Chương 7: Thành Thăng Long - Hà Nội và di tích Hoàng Thành mới phát lộ
 • Chương 8: Một số sự kiện và nhân vật lịch sử
 • Chương 9: Sử học, Việt Nam học, Đông Phương học
  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn.