Ôn Luyện Nhanh Kiến Thức Và Kỹ Năng Hóa Học THPT

85,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Nhà xuất bản     Đại Học Sư Phạm
Kích thước     16 x 24 cm
Tác giả     Cù Thanh Toàn
Ngày xuất bản     2014
SKU     013706

 

 

Ôn Luyện Nhanh Kiến Thức Và Kỹ Năng Hóa Học THPT, Giúp các em học sinh ôn luyện nhanh kiến thức hóa học và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hóa học dành cho các em học sinh trung học phôt thông, chuẩn bị kiến thức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao.

 

Giúp các em học sinh ôn luyện nhanh kiến thức hóa học và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hóa học dành cho các em học sinh trung học phôt thông, chuẩn bị kiến thức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao.