Một số phản ứng trong hoá học vô cơ

110,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tiêu đề:     Một số phản ứng trong hóa học vô cơ
Tác giả:     Nguyễn Duy Ái
Chủ đề:     Hóa học
Phản ứng axit - bazơ
Nhà xuất bản:     Giáo dục Việt Nam
Mô tả vật lý:     415 tr

 

Mô tả:     Giới thiệu Sự biến đổi năng lượng của các quá trình hóa học; Chiều của các phản ứng hóa học; Tốc độ phản ứng hóa học; Các loại phản ứng chính trong hóa vô cơ; Phản ứng kết tủa...