Marketing Tới Khách Hàng Tổ Chức

55,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tên sách     : MARKETING TỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
Tác giả     : PGS.TS. PHẠM THỊ HUYỀN
Nhà xuất bản     : GIÁO DỤC VIỆT NAM
Đơn vị phát hành     : NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM
Năm xuất bản     : 2015
Kích thước     : 16 x 24  cm
Số trang     : 266
Hình thức     : BÌA MỀM