Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án - Tập 1

170,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Nhà xuất bản     Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia
Kích thước     14.5 x 20.5 cm
Tác giả     PGS.TS. Đỗ Văn Đại
Loại bìa     Bìa mềm
Số trang     810
Ngày xuất bản     12-2014
SKU     2380226068229

 

Cuốn sách Luật Nghĩa Vụ Dân Sự Và Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án (Tập 1) đi sâu phân tích, bình luận về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, đồng thời thông qua các bản án và phần bình luận các bản án góp phần làm sáng tỏ các quy định của pháp luật. Vấn đề án lệ và vai trò của án lệ về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không phải là nội dung chính được đặt ra trong cuốn chuyên khảo này, song qua việc phân tích, bình luận các bản án, nhất là các bản án của Tòa án nhân dân tối cao đối với các vấn đề pháp lý tương tự trong các vụ việc khác nhau, có thể thấy được vai trò của án lệ và sự cần thiết phải tìm hiểu, phát triển án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và chế định nghĩa vụ dân sự, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự nói riêng.

Với việc sưu tập, phân tích và bình luận rất nhiều bản án, cuốn sách cho chúng ta một cái nhìn khá toàn diện và sinh động về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong pháp luật Việt Nam. Người đọc không chỉ thấy tác giả phân tích, đánh giá, đối chiếu văn bản pháp quy với thực tiễn xét xử mà còn thấy việc so sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, pháp luật hiện hành với pháp luật trước đây tại Việt Nam. Với sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, tác giả đã đưa ra được nhiều kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Trong cuốn sách chuyên khảo này, các chủ đề được trình bày dưới dạng bình luận án (có sự kết hợp với lý luận, đối chiếu với pháp luật nước ngoài và đôi khi với cổ luật Việt Nam). Các bản án trong cuốn sách được tuyển chọn và bình luận gồm cả bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm bên cạnh một số quyết định giám đốc thẩm.