Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án

125,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Ngày phát hành: 20/10/2016
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hồng Đức
Tác giả: Đỗ Văn Đại
Loại sách: Sách chuyên khảo
ISBN: 978-604-73-2792-8
Trọng lượng: 550 gram - Kích cỡ: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 578
Dạng bìa: Bìa mềm

 

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định quan trọng trong pháp luật dân sự. Trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất và rách nhiệm bồi thường thiệt hại về tinh thần do có việc xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân hay xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản hay quyền, lợi ích hợp pháp khác của pháp nhân hoặc chủ thể khác. Trách nhiệm này không chỉ nhằm khôi phục tình trạng ban đầu cho người bị thiệt hại, mà còn giáo dục mọi người về ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết, bổ ích về thực tiễn xét xử của Tòa án, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản hai tập cuốn sách: Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án (Sách chuyên khảo) của PGS.TS Đỗ Văn Đại, Trưởng Khoa Luật hình sự, Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh - Thành viên Tổ biên tập Bộ luật dân sự sửa đổi.

Trong cuốn sách này, tác giả tuyển chọn các bản án về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, đối chiếu chúng với Bộ luật dân sự và Nghị quyết Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các văn bản pháp luật khác, có so sánh, tham chiếu với những nội dung tương ứng của pháp luật của nhiều quốc gia khác và nhất là của Bộ nguyên tắc châu Âu về bồi thường thiệt hại (ngoài hợp đồng). Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả đã đưa ra nhiều đề xuất để hoàn thiện pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ở Việt Nam.