Lí Luận - Phê Bình Văn Học Thế Giới Thế Kỉ XX - Tập 1

164,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

    Tác giả:     GS.TS. Lộc Phương Thủy (chủ biên)
    Tác quyền:     NXB Giáo dục
    Nhà xuất bản:     Giáo Dục
    Số trang:     608

 

Bộ sách Lí luận – phê bình văn học thế giới thế kỉ XX được ra mắt bạn đọc là thành quả lao động của các nhà nghiên cứu, dịch giả trong và ngoài Viện Văn học do GS.TS. Lộc Phương Thuỷ làm chủ biên. Đây là công trình nghiên cứu, dịch thuật và biên soạn khá đầy đặn nhằm đem đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về lí luận, phê bình văn học thế giới thế kỉ XX với các trường phái, xu hướng lí luận, các lí thuyết phê bình văn học chính yếu nhất.

Bộ sách thực sự cần thiết cho những người học tập, nghiên cứu, giảng dạy và những ai quan tâm đến lí luận, phê bình văn học.

Bộ sách Lí luận – phê bình văn học thế giới thế kỉ XX được ra mắt bạn đọc là thành quả lao động của các nhà nghiên cứu, dịch giả trong và ngoài Viện Văn học do GS.TS. Lộc Phương Thuỷ làm chủ biên. Đây là công trình nghiên cứu, dịch thuật và biên soạn khá đầy đặn nhằm đem đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về lí luận, phê bình văn học thế giới thế kỉ XX với các trường phái, xu hướng lí luận, các lí thuyết phê bình văn học chính yếu nhất.

Bộ sách thực sự cần thiết cho những người học tập, nghiên cứu, giảng dạy và những ai quan tâm đến lí luận, phê bình văn học.