Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ (trọn bộ 11 quyển)

77,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Số trang: 16
Khổ cỡ: 17 x 24

 

Mỗi thành ngữ, tục ngữ là một câu chuyện kể về nguồn gốc xuất hiện của chúng: có thể là một sự tích có thật, nhưng cũng có thể là chỉ là một câu chuyện kể dân gian truyền miệng, thậm chí là có đến vài ba cách lý giải khác nhau về sự xuất hiện của một thành ngữ, tục ngữ. Lời giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và có ví dụ minh họa.

 

Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: Cáo mượn oai Hùm
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: thân lừa ưa nặng
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: Đẽo cày giữa dường
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: Cá Chép hóa Rồng
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: Nước mắt cá sấu
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: Nói dối như Cuội
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: Ếch ngồi đáy giếng
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: xôi hỏng bỏng không
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: Thả mồi bắt bóng
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: Cá Chép hóa Rồng
Kể chuyện nguồn gốc thành ngữ, tục ngữ: xôi hỏng bỏng không