Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non - Nhà trẻ (3 - 36 tháng tuổi)

52,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Nhà xuất bản     Nhà Xuất Bản Giáo dục VN
Kích thước     19 x 27 cm
Tác giả     TS. Lê Thu Hương - TS. Trần Thị Ngọc Trâm - PGS.TS. Lê Thị Ánh Tuyết (Đồng chủ biên)
Loại bìa     Bìa mềm
Số trang     220
Ngày xuất bản    05-2017