Hướng Dẫn Thực Hành Tin Học Lớp 3 (Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực)

40,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Kích thước     16 x 24 cm
Tác giả     Bùi Văn Thanh (Chủ biên) - Phạm Thị Thanh Nam - Dương Vũ Khánh Thuận - Đặng Bích Việt