Hướng Dẫn Thí Nghiệm Và Bài Tập Thực Nghiệm Hóa Học 8

28,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Trần Quốc Đắc - Trần Trung Ninh

Khổ sách: 17 x 24cm

Số trang: 188

 

"Hướng dẫn TN và bài tập thực nghiệm hóa học 8" là cuốn sách mang nội dung phù hợp với chương trình và sách giáo khoa hóa học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Được các tác giả biên soạn nhằm hỗ trợ trong việc dạy và học, bởi trong dạy học hóa học không thể thiếu hệ thống các TN và bài tập thực nghiệm.