Hướng dẫn dạy học bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống cấp THCS

Liên hệ
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam
BÁO GIÁ NHANH

Tác giả: Nguyễn Văn Tùng (chủ biên)

ThS. Đoàn Thị Thúy Hạnh – ThS. Nguyễn Thị Chi – ThS. Bùi Thanh Thủy

Ths. Nguyễn Thị Kiều Anh – ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Khổ sách: 17 x 24 cm