Hóa Học Hữu Cơ - Tập 1

178,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Đặng Như Tại - Ngô Thị Thuận

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 772