Hình Học Họa Hình Tập 2

46,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tên sách     : HÌNH HỌC HỌA HÌNH TẬP 2
Tác giả     : NGUYỄN ĐÌNH ĐIỆN - DƯƠNG TIẾN THỌ
Nhà xuất bản     : GIÁO DỤC VN
Đơn vị phát hành     : Năm xuất bản     : 2011
Kích thước     : 19 x 27 cm
Số trang     : 239
Hình thức     : BÌA MỀM