Giáo trình Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia & biển đảo Việt Nam (Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN)

34,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7X585

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 17x24  cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 156 / Tác giả: Bộ GDĐT.