Giáo Trình Xác Suất Và Thống Kê, Pgs. Ts. Phạm Xuân Kiều

42,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Pgs. Ts. Phạm Xuân Kiều

Khổ sách: 16 x 24 cm

 

Giáo Trình Xác Suất Và Thống Kê,

Nội dung của cuốn sách được chia thành 8 chương. Chương 0 trình bày một số nội dung của giải tích tổ hợp. Chương 1, 2, 3 trình bày các khái niệm xác suất, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối và các số đặc trưng và một số định lý giới hạn thuộc luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm. Nó làm cơ sở khoa học để nghiên cứu về thống kê ở các chương tiếp saụ.

Chương 4, 5, 6, 7 trình bày các vấn đề quan trọng của thống kê toán học như : Mẫu ngẫu nhiên, hàm phân phối mẫụ, các số đặc trưng mẫu, lý thuyết ước lượng, lý thuyết kiểm định giả thiết, hồi quy và tương quan.

Sau mỗi chương đều có bài tập ứng dụng và phần hướng dẫn trả lời. Nội dung cuốn sách khá phong phú vì đã được đúc rút có chọn lọc từ các bài giảng trong nhiều năm cho sinh viên các ngành Sinh học, Nông nghiệp, Địa lý, Kinh tế, Xã hội học, Dân số học v.v… chúng tôi hy vọng cuốn giáo trình này sẽ rất bổ ích cho các độc gìả trong nghiên cứu bộ môn này hoặc sử dụng xác suất thống kê vào nghiên cứu chuyên môn của mình.

Giáo Trình Xác Suất Và Thống Kê, Pgs. Ts. Phạm Xuân Kiều