Giáo Trình Pháp Luật Đại Cương

60,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tên sách     : GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tác giả     : TS. NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Nhà xuất bản     : GIÁO DỤC VIỆT NAM
Đơn vị phát hành     : NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM
Năm xuất bản     : 2015
Kích thước     : 16 x 24 cm
Số trang     : 326
Hình thức     : BÌA MỀM