Giáo Trình Phân Tích Kinh Doanh (Đại Học Kinh Tế Quốc Dân)

79,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Tác Giả: Nhiều Tác Giả
NSX - NXB: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Loại Sản Phẩm: SÁCH KINH TẾ
Giá Bán: 79,000 VNĐ
Trọng lượng: 550 gr
Kích Thước: 16x24 cm
Hình Thức: Bìa mềm
Số Trang: 348
Năm Xuất Bản: 2013

 

Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội. Bởi vì, chỉ kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển, mới đứng vững và giành được thắng lợi trong môi trường cạnh tranh. Từ đó, mới có điều kiện để tăng cường tích lũy, mở rộng kinh doanh, góp phân thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội, giải quyết công an, việc làm cho người lao động và góp cho Ngân sách nhà nước.

Phân tích kinh doanh là thuật ngữ sử dụng để chỉ quá trình nghiên cứu toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp với mục đích sinh lợi. Phân tích kinh doanh hiểu được các vấn đề kinh doanh và cơ hội kinh doanh, trong đó chứa đựng các yêu cầu cụ thể, cần thiết và đề xuất các giải pháp khả thi để đạt được mục đích kinh doanh.

Với tầm quan trọng của mình, phân tích kinh doanh luôn là một môn học được chú trọng trong các trường kinh tế và cũng được vận dụng khái nhiều trong đời sống kinh tế. Tuy nhiên, ở Việt Nam trong một thời gian khá dài, do ảnh hưởng năng lề của co chế kinh tế quan liêu, bao cấp cũng như nhận thức của xã hội, nội dung phân tích kinh doanh chưa theo sự phát triển của nền kinh tế, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế nên đã làm giảm phần nào giá trị của phân tích kinh doanh.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, sau nhiều lần thảo luận, sửa chữa, Viện Kế toán -Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đã tiến hành tổ chức biên soạn lại và tái bản cuốn giáo trình "Phân tích kinh doanh" cho phù hợp với tình hình mới. Trong lần tái bản này, ngoài việc tiếp tục bổ sung, sửa đổi nội dung, phương pháp phân tích, giáo trình còn được kết cấu lại để đảm bảo tính cân đối giữa các chương trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước cùng với ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường...

Các tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện và đóng góp những ý kiến quí báu cho việc ra đời và tái bản của giáo trình. Mặc dù rất cố gắng, song chắc chắn giáo trình không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn. GS.TS. Nguyễn Văn Công

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH KINH DOANH

1. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÂN TÍCH KINH DOANH

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA PHÂN TÍCH KINH DOANH

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIỆP VỤ - KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KINH DOANH

4. TỔ CHỨC PHÂN TÍCH KINH DOANH

5. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP

1. HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP VÀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH

2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP VẬT TƯ, HÀNG HÓA

3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

4. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DUNG

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

1. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH

2. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỀ MẶT QUI MÔ

3. PHÂN TÍCH TỐC ĐỘ, XU HƯỚNG VÀ NHỊP ĐIỆU TĂNG TRƯỞNG SẢN XUẤT THEO THỜI GIAN

4. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

5. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỚI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ THỜI GIAN

6. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

7. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DUNG

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ

1. HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ VÀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH

2. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ TIÊU THỤ

3. PHÂN TÍCH DOANH THU TIÊU THỤ

4. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TIÊU THỤ

5. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG TIÊU THU\

6. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - Ý NGHĨA, NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH

2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

4. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

5. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DUNG

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM VỐN KINH DOANH

3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN VAY

5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

6. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI

1. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỢI

3. CÂU HỎI THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO