Giáo trình Lý luận & Phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng an ninh (Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN)

97,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7G136

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 17x24 cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 440 / Tác giả: Bộ GDĐT.