Giáo trình linh kiện điện tử

40,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tiêu đề:     Giáo trình linh kiện điện tử
Tác giả:     Nguyễn Viết Nguyên (Chủ biên)
Chủ đề:     Linh kiện điện tử
Mô tả:     Cuốn sách đề cập đến cấu tạo, nguyên lý hoạt động và công nghệ chế tạo các linh kiện điện tử
Nhà xuất bản:     Giáo dục Việt Nam
Tác giả phụ:     Phạm Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Kim Ngân - Phạm Thị Quỳnh Trang
Ngày tháng:     2010
Loại hình, kiểu:     Sách đơn
Mô tả vật lý:     195 Tr.
Ngôn ngữ:     Vie