Giáo trình Học thuyết Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội & bảo vệ Tổ quốc (Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN)

31,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7X582

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 17x24 cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 140 / Tác giả: Bộ GDĐT.