Giáo trình Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương (Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN)

43,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7X587

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 17x24  cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 196 / Tác giả: Bộ GDĐT.