Giáo trình Công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Dùng cho đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN)

42,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7X581

Danh mục: Sách dùng chung / Kích cỡ: 17x24 cm / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 192 / Tác giả: Bộ GDĐT.