Giáo dục Phòng, Chống Tham Nhũng Trong Môn Giáo dục Công Dân THPT

18,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Nhà xuất bản     NXB Giáo dục Việt Nam
Kích thước     17 x 24 cm
Tác giả     Trần Văn Thắng - Nguyễn Xuân Trường - Đặng Thúy Anh
Cover     Bìa Mềm
Số trang    

 

Giáo dục Phòng Chống Tham Nhũng Trong Môn GDCD Trung Học Phổ Thông