Giải tích vectơ - Nguyễn Xuân Liêm

120,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Xuân Liêm
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 467 tr.

Khổ sách: 16 x 24 cm