Giải bài toán trò chơi bốc các vật, phương trình và hệ phương trình đồng bằng đồ thị

30,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: GS Đặng Huy Ruận