Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí - Tập 1

56,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Mã sản phẩm: 7K526

Loại sách: Vật lý / Kích cỡ: 19x27 / Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam / Số trang: 236 / Năm xuất bản: 2015 / Tác giả: Lương Duyên Bình (CB)

Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lý