Enzym Học

84,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tên sách     : ENZYM HỌC
Tác giả     : NGUYỄN VĂN MÙI
Nhà xuất bản     : GIÁO DỤC
Đơn vị phát hành     : NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM
Năm xuất bản     : 2012
Kích thước     : 19 x 27 cm
Số trang     : 443
Hình thức     : BÌA MỀM