Dụng cụ đựng viết ABT 98410 M&G

55,000₫
Thương hiệu Trung Quốc

Dụng cụ đựng viết 98410  (01/24/120) Bằng inox , hình vuông giống sot rác

Kích thước 83mm x 112mm