Đề kiểm tra Toán 3 - Trình bày trên giấy ôli

20,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Kích thước     17 x 24 cm
Tác giả     Huỳnh Thị Kim Trang - Mai Hiệp - Cao Xuân Hùng - Bùi Văn Ngà - Bùi Kim Thành
Loại bìa     Bìa mềm
Số trang     60

 

Để khách quan trong việc kiểm tra, đánh giá, tác giả không hướng dẫn giải và nêu đáp án chi tiết cho từng đề kiểm tra. Học sinh tự làm đúng một nửa số yêu cầu trở lên  được đánh giá là "đạt yêu cầu", dưới một nửa số yêu cầu được đánh giá là "chưa đạt yêu cầu"

 

Sách giúp giáo viên có tư liệu tham khảo, giúp học sinh tư rèn luyện nâng cao kĩ năng làm bài, và giúp cho cha mẹ học sinh có cơ sở để đánh giá việc học tập của con em mình.