Danh mục văn phòng phẩm thông dụng dùng cho công ty (tháng 02)

Liên hệ
Thương hiệu Việt Nam
BÁO GIÁ NHANH

Giấy Photo A4-70gsm Paper One
Giấy Photo A3 Double A
Băng keo simiLy 3p6 (xanh dương)
Bìa hộp 20cm
Bìa thái màu A4 - 180gsm Xanh Dương
Bìa kiếng A4 dày
Bút bi gel Energel 0.7 BL 107 xanh
Bìa lá lổ A4
Bút thiên long  TL031 màu xanh
Bìa nút (my clear) F4
Tẩy nhà tắm Vim 900ml
Trà móc câu
Giấy máy fax
Mực dấu đỏ Shiny đỏ

 

Giấy Photo A4-70gsm Paper One
Note nhựa mũi tên Pronoti
Giấy máy Fax
Băng keo simiLy 3p6 (xanh dương)
Keo dán giấy
Bìa kiếng A4 dày
Bút thiên long  TL031 màu xanh
Bìa còng 5cm
Bìa còng 7cm
Gom tẩy
Túi nilon (loại 5kg)
Giấy vệ sinh An An (Lốc 12 cuộn)
Mực dấu Sunny đỏ
Trà móc câu