Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học

42,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tên sách     : DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC
Tác giả     : NGUYỄN THIỆN GIÁP
Nhà xuất bản     : GIÁO DỤC VIỆT NAM
Đơn vị phát hành     : NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM
Năm xuất bản     : 2015
Kích thước     : 14.5 x 20.5 cm
Số trang     : 323
Hình thức     : BÌA MỀM