Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Lục Kỷ Phụ Biên

400,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Nhà xuất bản     Nhà Xuất Bản Văn Hóa - Văn Nghệ
Tác giả     Cao Tự Thanh
Kích thước     16 x 24 cm
Loại bìa     Bìa cứng
Số trang     830
Ngày xuất bản     09-2012
SKU     2491577534872

 

Đệ Lục Kỷ Phụ Biên được phát hành - nhờ đó có thể cho ta biết được những lẫn khuất đâu đó của lịch sử mà thời gian phủ bụi làm lệch lạc những sự thật vốn có nó. Lịch sử phải được trả lại đúng với tinh thần của sự thật, đúng với bản chất nhất của nó mà không một nhà cầm quyền nào có thể tự ý đổi thay. Lý do cơ bản nhất là vì chúng ta không thể thay đổi được quá khứ - chúng ta chỉ có thể học được những giá trị từ quá khứ dù ô nhục hay hào hùng mà thôi! Tôn trọng sự thật lịch sử là tôn trọng nền văn hoá, giá trị nhân bản của dân tộc.

Được biên soạn giữa hai cuộc Chiến tranh Thế giới, ghi nhận về 28 năm lịch sử Việt Nam cho đến Chiến tranh Thế giới thứ nhất và bằng thể tài biên niên đã ít nhiều trở nên cũ kỹ, Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên không thể ghi nhận trọn vẹn và phản ánh toàn diện rất nhiều quá trình xã hội đang tiếp diễn mà một trong những kết quả tất yếu là sự đào thải của lịch sử đối với thể chế quân chủ phong kiến Việt Nam. Cho nên thật ra tác phẩm này mang trong nó cùng một lúc hai lịch sử: lịch sử Việt Nam dưới hai đời Thành Thái, Duy Tân và lịch sử nhận thức lịch sử ấy của triều đình nhà Nguyễn dưới hai đời Khải Định, Bảo Đại.

Nguyên bản Chính biên Đệ lục kỷ Phụ biên viết bằng chữ Hán, hoàn thành muộn nhất khoảng 1941-1942, chưa từng được triều Nguyễn cho khắc in, càng chưa được dịch ra chữ Quốc ngữ nên đông đảo người đọc còn chưa biết tới. Tài liệu được dùng để phiên dịch và giới thiệu là văn bản chép tay duy nhất hiện được biết tới của bộ sử này do nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh nhờ chụp lại ở Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp gửi về từ Paris.

Về nội dung, bộ sử này chủ yếu ghi nhận các hiện tượng, lãnh vực và quá trình xã hội trên địa bàn Trung Bắc trong 28 năm từ 1889 đến 1916. Trong đó, nổi bật là sự giải thể quyền lực chính trị và hành chính của triều đình nhà Nguyễn bên cạnh các hoạt động của chính quyền thực dân nhằm áp đặt thiết chế thuộc địa để nô dịch và bóc lột nhân dân Việt Nam.