Combo 10 quyển Tập Sinh Viên 120 Trang (Định Lượng 70 - Kẻ Ngang)

85,000₫
Thương hiệu Việt Nam

Dòng kẻ: 4 ly ngang (2mm)

Số trang: 120 trang (luôn bìa)

Kích thước: 179x252 (± 2mm)

Định lượng: 70g/m2

Gáy tập được đóng theo công nghệ ép keo đa lớp của Nhật Bản. Bạn sẽ có một cuốn tập thật đẹp với gáy vuông sang trọng.
Gáy ép keo đa lớp giữ cho cuốn tập luôn mở trên bàn học, bạn sẽ dễ dàng lật và viết từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.