Cốc Inox

28,000₫
Thương hiệu Việt Nam
MN561002

Bằng inox, có quai