Cơ Sở Sinh Thái Học

49,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Tên sách     : CƠ SỞ SINH THÁI HỌC
Tác giả     : VŨ TRUNG TẠNG
Nhà xuất bản     : GIÁO DỤC
Đơn vị phát hành     : NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM
Năm xuất bản     : 2011
Kích thước     : 19 x 27 cm
Số trang     : 259
Hình thức     : BÌA MỀM