Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Môn Tiếng Anh

35,000₫
Thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam

Kích thước     17 x 24 cm
Loại bìa     Bìa mềm

Tác giả: Ngô Kim Thạnh - Nguyễn Thị Thu Ba

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học cơ sở Môn Tiếng Anh